Belasting ADVIES

Na afloop van een boekjaar stellen wij de jaarstukken voor u samen. Nadat we dit hebben

gedaan zullen wij deze stukken met u bespreken en bekijken we wat er voor mogelijkheden

voor u zijn. Deze stukken zult u tevens nodig hebben wanneer u bijvoorbeeld een

financiering af wilt sluiten.