Salaris administratie

Wanneer u personeel in dienst heeft moet daarvoor een loonadministratie worden

bijgehouden. Wij kunnen voor u het complete pakket verzorgen zodat u er alleen voor

hoeft te zorgen dat uw personeel op tijd en correct betaald wordt.

 

Wij kunnen voor u het volgende verzorgen:

-         opstellen van arbeidsovereenkomsten

-         aangifte loonheffingen

-         verzending van loonstroken en jaaropgaven naar u en naar uw personeel

-         advies met betrekking tot het aannemen en het ontslaan van personeel