Benodigdheden Aangifte inkomstenbelasting

Wat hebben wij allemaal van u nodig om de Aangifte Inkomstenbelasting over 2020 in te kunnen dienen?


Persoonlijke gegevens

 • uw burgerservicenummer (BSN) en dat van uw partner
 • uw rekeningnummer

Inkomsten

 • uw jaaropgaven over 2020
  En als u die niet hebt: uw salarisstroken
 • Overzicht ontvangen partneralimentatie

Bankrekeningen

 • het jaaroverzicht 2020 (stand per 01-01-2020) van uw betaalrekening
 • het jaaroverzicht 2020 (stand per 01-01-2020) van uw spaarrekening en van uw kinderen (tot 18 jaar)
 • het jaaroverzicht 2020 (stand per 01-01-2020) van uw beleggingen

Wonen

 • de WOZ-waarde van uw huis met peildatum 1 januari 2019
  Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die u vorig jaar van de gemeente hebt gehad.
 • de jaaropgaaf van uw hypotheek (waarop de restschuld en de betaalde hypotheekrente staat) 
 • bij koop of verkoop van uw woning: de notarisafrekening

Aftrekposten

U hebt betalingsbewijzen nodig. Denk aan:

 • giften
 • zorgkosten die u niet vergoed hebt gekregen
  De eigen bijdrage Zvw, zorgverzekeringspremie en het eigen risico mag u niet aftrekken.
 • betaalde partneralimentatie
 • als u geen recht had op studiefinanciering: betaalde studiekosten

Overig

 • gegevens van leningen en andere schulden
 • gegevens van betaalde lijfrentepremies
 • een overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)
 • dividendgegevens

Alleen als u deze hebt gehad:

 • de voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2020
 • de voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over 2020